Förskolan med fokus på natur, motorik, kreativitet och trygghet.

Välkommen till Stubben

Följ med oss in och se hur vi har det
Följ oss gärna på Facebook 

Vårt mål

Vårt mål är att skapa miljöer där det finns möjlighet att uppleva, lära, utforska och leka. Genom leken lär sig barn mycket vilket sätter leken i centrum, här får de bland annat utlopp för sin fantasi och kreativitet. Vi vill lägga grunden till ett livslångt lärande där barn och personal ska respektera varandra, utveckla samarbete, vänskap och empati. Barnet ser vi som rikt och kompetent. Dessutom arbetar vi med att stärka barnens självkänsla. Vi jobbar utifrån uttrycket ”Hjälp till självhjälp”.

Inflytande

Stubben är ett föräldrakooperativ, det innebär att föräldrarna styr verksamheten tillsammans. Det gör att du får en bra insyn i ditt barns vardag på förskolan.

Närheten till naturen

Stubben ligger mitt i naturen, med skogen och fårhagarna som grannar. Vi vistas mycket ute i naturen och barnen lär sig att visa respekt och vara aktsamma mot allt levande samtidigt som deras nyfikenhet uppmuntras.

Mat

Vi lagar all vår mat från grunden och köper in mycket från näroldat. All mat lagas på plats i vårt eget kök.

Rörelseglädje

Vår fantastiska utemiljö och vår gymnastiksal lockar till rörelse. För oss är rörelse en viktig del och vi vill att barnen ska upptäcka glädjen i att röra sig.

Kontakta oss

 
Address:

Stubbelycke 158

370 30 Rödeby

 
Mail:
 
Tele: