Om Stubben

Barnen är indelade i två grupper; Mulle och Knytte. Dessa grupper är baserade på barnens åldrar för att kunna anpassa verksamheten efter barnens egna förutsättningar och behov.

Varje termin följer verksamheten ett förutbestämt tema som kommer att prägla barnens aktiviteter. Tidigare terminer har vi exempelvis fördjupat oss i Astrid Lindgrens fantastiska böcker och i och med detta även besökt Vimmerby och Astrid Lindgrens värld. Naturen har varit ett specifikt tema. Nuvarande tema är Kråke.
Historik

Tanken på ett föräldrakooperativ uppstod och blev aktuellt vårvintern 1990 då en av dagmammorna i området valde att sluta. För att lösa situationen med barnomsorgen valde ett antal familjer att tillsammans bilda ett föräldrakooperativ. Den 30 augusti 1991 ägde invigningen av Föräldrakooperativet Stubben rum.

Verksamheten är sedan starten belägen i den gula och vackra, gamla folkskolan i byn Stubbelycke, strax norr om Rödeby.

Naturen

Föräldrakooperativet Stubben ligger i en naturskön miljö med skogen lik väl som ko och fårhagar in på husknuten. Naturen är ett centralt begrepp i vår verksamhet. Barnen spenderar mycket tid ute i det fria, antingen ute i skogen eller ute på vår tomt där vi busar och leker.

DSC_0347

I skogen finns Nisses koja dit vi går för att lära oss om naturen samt utveckla vår lek med hjälp av det naturen bjuder på. Genom leken övas bland annat motoriken på stenar och stubbar. Vid Nisses koja tittar vi även efter skogens stora djur samt letar efter de småkryp som bor i naturen. Här finns också våra naturrutor där barnen kan följa hur naturens kretslopp fungerar, vad som händer med saker vi grävt ner, finns de kvar eller har de förmultnat?
På Stubben finns det även en lappkåta som barnen kan leka i. På vintern när det är snö spenderar barn och personal mycket tid med att åka pulka och tefat i vår egen pulkabacke, precis utanför huset.
Enligt Naturskyddsföreningen visar flera oberoende forskningsresultat att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik och koncentrationsförmåga samt har bättre minne och ett mer utvecklat språk än andra barn.

Rörelse
I vår egen gymnastiksal har vi gymnastik en gång i veckan. Här aktiveras barnen med lek och musik samtidigt som motorik och rörelser övas. Vid tillfällen då det inte är så många barn åker vi ibland, beroende på årstid, till en simhall eller en sjö för att bada.

Sovstund
Vi strävar efter att ha så friska barn som möjligt och ett led i detta arbete är att de små barnen som sover en stund mitt på dagen gör detta ute i våra sovlådor. I sovlådorna ligger barnen nedbäddade bredvid varandra med varma och mysiga sängkläder och sover med sina ytterkläder på. Med egen kudde hemifrån och sällskapet av varandra blir tryggheten stor.

Reggio Emilia

Vårt mål är att skapa miljöer utifrån Reggio Emilia- filosofin. Vi ser barnen som rika och kompetenta, vilket innebär att vi tror på barnets egen lust samt vilja att lära, att få veta och erhålla kunskap. Tillsammans med vår personal utvecklas samt utmanas deras tankar.
Grundaren till Reggio Emilia pedagogiken, Loris Malaguzzi, myntade begreppet att ”Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio av dem…” Reggio Emilia pedagogiken strävar där med efter att stärka barnets uttrycksmöjligheter.
Hos oss ser vi barnens olikheter som något positivt. Det ska finnas möjlighet att uppleva, lära, utforska & leka. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande.

Snick & Snack

I vårt arbete med att ge barnen insikt i hur en god vän kan vara utgår vi från boken Vännerna i Kungaskogen skriven av författaren Lisa Grane. Här följer vi ekorren Snick och igelkotten Snack när de bygger en koja. Berättelsen uppmuntrar till diskussioner och samtal kring ämnen som miljö och natur, men även moral, etik samt mobbning och rasism.

Personal
Vår personal består av både utbildade barnskötare samt förskollärare och föreståndare. Personalen går regelbundet på utbildningar och kurser för att få nya kunskaper och idéer som kan användas i verksamheten. All personal är utbildad i Hjärt och Lungräddning.


Våra traditioner

Vi vill ge barnen insikt om våra vanligaste traditioner och högtider. Det ger trygghet och glädje för barnen att känna årsrytmen genom dessa återkommande händelser.
 

Födelsedagar

Barnens födelsedagar firas gemensamt i slutet av respektive månad. Stubben bjuder på kalas och födelsedagsbarnet får sitta i vår speciella födelsedagsstol samtidigt som vi sjunger och överlämnar en liten present.

Påskfest
Påsken firas med en påsklunch för barn och personal. Påskharen brukar även komma förbi och gömma påskägg till alla barns glädje. För föräldrar och syskon brukar det arrangeras en drop-in fika på skärtorsdagen där vi ger lite smakprov på vår verksamhet.

Midsommar

Tillsammans med sina familjer firar barn och personal in sommaren med en fest ute i trädgården. Vi äter gott, leker lekar samt avslutar terminens tema.

Jul och Lucia 
Dessa båda högtider firar vi alla familjer och personal gemensamt på Stubbens årliga julfest. Här får vi påhälsning av barnens skönsjungande luciatåg. Till levande musik dansar vi runt granen och den härliga kvällen avslutas med att tomten kommer förbi med sin julklappssäck.
Veckan innan jul äter barn samt personal även ett traditionsenlig hemlagat julbord.

Drop-in

Under året erbjuds föräldrar även att besöka våra drop-in då vi exempelvis firar Halloween eller Alla hjärtans dag.

Om du vill bli ny medlem hos oss
Är du i behov av barnomsorg? För att få en plats på Föräldrakooperativet Stubben krävs att du står i Karlskrona kommuns barnomsorgskö.
Om du och ditt barn vill komma och hälsa på – blir vi väldigt glada. Ring oss gärna innan så att vi inte är ute i skogen, utan att vi är ”hemma” och kan ta emot er.

Vägbeskrivning
Kör genom samhället Rödeby mot Torsås. När du har passerat kyrkan mitt i Rödeby kör du sju kilometer. Vid skylt ”gamla folkskolan” svänger du höger. Kör 100 meter rakt fram. Vi finns i det gula huset uppe på kullen.